ÇÖZÜMLER

E-DEVLET ÇÖZÜMLERİ
urunlogo Image

Doğru İhtiyaç Analizi, İşletme Yapısına En Uygun e-Fatura Çözümleri...

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri İle mevcut yazılımınız ne olursa olsun, faturalarınızın dolaşımını güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlar. Doğru İhtiyaç analizi İle İşletme yapınıza en uygun e-Fatura çözümüne Logo güvencesi ve tecrübesi İle kavuşabilirsiniz.

  • LOGO e-FATURA İLE VERİ GÜVENLİĞİ KONTROL ALTINDA !
  • Baskı, postalama ve arşivleme giderlerine son verilir
  • Platform bağımsız, güvenli ve tutarlı veri İletişimi sağlanır
  • İç denetim ve yönetim kalitesi artar
  • Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama
  • Gecikmelere, anlaşmazlıklara ve kullanıcı hatalarına son verilir
  • Hizmet faturaları, İhraç kayıtlı faturalar gibi özel faturalar da e-Fatura olarak gönderilebilir
  • e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti alan firmalar e-Faturalarının onay sürecini web üzerinden yönetebilirler